Jan Kolouch

Jan Kolouch

University Teacher, The Police Academy

Jan Kolouch dlouhodobě působí na Policejní akademii ČR v Praze na pozici odborného asistenta.  Dále také vyučuje na katedře počítačových systémů na FIT ČVUT.  Na obou vysokých školách je garantem předmětů, které se věnují problematice kybernetické kriminality. Současně od roku 2008 působí i v rámci sdružení CESNET z.s.p.o. Na řadě aktivit spolupracuje i se sdružením CZ.NIC. Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v  kyberprostoru.  Jan  Kolouch  se  také  věnuje  dalším  projektům  a  školením  v  oblasti  bezpečnosti v ICT,  boje  s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj., jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Byl rovněž členem expertních skupin European Union Agency for Network and Information Security (ENISA). Jan Kolouch se snaží zvyšovat informovanost laické i odborné veřejnosti zejména v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti.