Dana Jurásková

Dana Jurásková

Director, General University Hospital in Prague

Ředitelka VFN Praha, bývalá ministryně zdravotnictví. Absolventka oboru pedagogika – ošetřovatelství FF UK v Praze, studia MBA na VŠE v Praze a postgraduálního studia na LF UP v Olomouci. V letech 1987–2009 působila v Thomayerově nemocnici v Praze. Nastoupila jako staniční sestra JIP, později působila jako vrchní sestra Neurologické kliniky a v letech 1996–2009 jako náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči. V období let 1991–1996 byla odbornou asistentkou Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství na 1. LF UK, později se stala vedoucí tohoto ústavu. Mezi roky 1995–1996 zastávala post předsedkyně sekce ARIP České společnosti sester. Byla členkou Rady pro rozvoj ošetřovatelství při MZ ČR. Od roku 2001 působí v Česká asociaci sester, kde zastávala různé vedoucí funkce a v současnosti je prezidentkou. V roce 2009 se stala ředitelkou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od roku 2009 do roku 2010 byla ministryní zdravotnictví ve vládě Jana Fischera, poté se opět vrátila k řízení VFN.