Dr. Fatih Gündoğan

Dr. Fatih Gündoğan

CTO, İSBAK

Dr. Fatih Gündoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İ.T.Ü) İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Dil eğitiminin ardından Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde Trafik Mühendisliği ve Ulaşım Planlaması bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2005 yılında yüksek lisans eğitimini "Afet Durumunda Trafik Yönetimi" başlıklı tezi ile tamamladı. 2006-2008 yılları arasında İSBAK A.Ş.’de ulaşım uzmanı olarak çalıştı. 2008 yılı sonunda doktora eğitimi almak üzere Avusturya'ya gitti. 2012 yılında Graz Teknik Üniversitesi’nde Ulaşım Planlaması ve Trafik Yönetimi konusunda doktora eğitimini "Gelişmekte olan büyük şehirler için sinyal kontrol yöntemi" başlıklı tezi ile tamamladı. Doktora çalışmalarının ardından İSBAK'daki görevine dönerek ulaşım planlama projeleri yürüttü. 2013 yılı Nisan ayında Ulaşım Planlama ve Etüt Şefi olarak görevlendirildi.1 Haziran 2013 – Ekim 2015 yılları arasında Etüt ve Planlama Müdürlüğü görevini yürüttü. Halen İSBAK A.Ş.’de teknik işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.