Av. Ahmet Esad Berktaş

Av. Ahmet Esad Berktaş

Sağlık Bilişimi Mevzuatı Geliştirme Birimi Sorumlusu, Sağlık Bakanlığı

2010 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajı sonrasında meslekî araştırmalarda bulunmak üzere Londra’ya gitti. İngiltere Southampton Üniversitesinde Bilişim Hukuku alanında yaptığı yüksek lisansı, “Kişisel Verilerin Korunması: AB ve Türkiye” konulu tez çalışması ile 2013’de tamamladı. Hâlen İstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk doktora programına devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünde, kişisel verilerin korunması alanında Dünya Bankası danışmanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye GENOM Projesinin Bilim Kurulunda yer almakta olup, kişisel sağlık verilerinin korunması konusu özelinde çalışmaları bulunmaktadır.