Iwona Gwóźdź-Zakrzewska

Iwona Gwóźdź-Zakrzewska

IT Director, Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.o.

Edukacja

Oprogramowanie i metody informatyki, Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki, Uniwersytet Warszawski, magister informatyki;   Zarządzanie i marketing, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, magister zarządzania i marketingu;

Certyfikat MBA Program;

Zarządzanie projektami: metody, praktyka, techniki, narzędzia, Politechnika Warszawska, studia podyplomowe;

 Certyfikat PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management

Kariera zawodowa

Kariera zawodowa przebiegała od programisty, poprzez analityka biznesowego, kierownika działu, kierownika projektów IT  do Dyrektora IT bez szczególnych punktów zwrotnych. Specjalizuję się  we wdrażaniu systemów typu ERP, CRM , SFA, Call Center  i innych  systemów oraz optymalizowaniu infrastruktury IT pod względem wydajności, bezpieczeństwa i kosztów.

Przeprowadziłam bardzo wiele projektów IT, ale szczególnie dwa były niepowtarzalne  i niezmiernie istotne dla biznesu. Pierwszy to było wdrożenie jednego z najnowocześniejszych systemów call center i zarządzania 1500 taksówkami, również przy użyciu GPS   w ówcześnie największej korporacji taksówkowej w Warszawie i w  Polsce (jednej z kilku największych na świecie).  W drugim projekcie wdrożenie polskiego systemu ERP i SFA  w 7 spółkach branży FMCG i  40 lokalizacjach  było,  oprócz  takich celów jak standaryzacja pracy, optymalizacja działalności, spójność i szybkość raportowania finansowego,  narzędziem konsolidacji tych spółek w jedną.